Zero’s Tea Time Sega Lucky Kuji [T1/2023]

140.000VND

  • Thời gian tham gia đến hết 31/8
  • Giá: 140.000đ / 1 lần bốc 
  • Phí ship nội địa: 100.000đ chia cho số lượng người tham gia
  • Phí Ship về VN sẽ thông báo khi hàng về 
  • Bên Nhật gửi hàng: Tháng 1/ 2023

Hết hàng