Standee giới hạn Conan Hannin no Hanzawa-san

480.000VND

  • Hung thủ: H147×W63mm, Conan: H94×W57mm, Đế: 103×53mm
  • Hàng giới hạn có trường hợp hết bất cứ lúc nào
  • Phát hành: Tháng 11/2022
Danh mục: Từ khóa: ,