[Chốt 16/8] Series Blind [T9/2021]

100.000VND330.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm
    Standee: 14cm
    Móc khóa: 4cm
  • Sau thời gian đặt trước từ nhà sản xuất có trường hợp không thể mua
  • Hàng ghép box có trường hợp hết hàng hoặc về rất trễ