Nam châm nghệ thuật [T4/2023]

125.000VND

  • Kích thước: W62×D5×H73mm
  • Mặt trước: Acrylic, Mặt sau: Nam châm ferit
  • Phát hành: Tháng 4.2023