Lịch Conan 2022 (3 phiên bản)

600.000VND850.000VND

  • Hàng không có sẵn
  • Có 3 loại:
  1. Phiên bản Nguyên tác (bác Ao vẽ – giới hạn) : 515mm×445mm – treo tường – 7 tờ
  2. Phiên bản Anime : 445×515mm – treo tường – 7 tờ
  3. Phiên bản lịch xé 365 ngày/  366 tờ – A6
  • Giá có thể thay đổi theo thời gian