Conan TCG Starter Decks Conan, Amuro, Akai, Kid, Hattori

330.000VND

  • 1 Deck gồm:

・1 thẻ đối tác
・1 thẻ vụ án
・40 Card Game 
・1 bàn chơi 

  • Thời gian hàng về không cố định. Lưu ý: Sản phẩm chơi bằng tiếng Nhật
Mã: N/A Danh mục: Từ khóa: , , , ,