[Chốt 3/7] Bộ sản phẩm Thất tịch [T9/2022]

195.000VND550.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm, Móc khóa: 5cm
  • Ly Mug: 9.5cm×7.5cm (Ly Xanh: Conan, Haibara, Takagi, Sato, Kazami; Ly Tím: Nhóm học viện cảnh sát)
  • Standee: 10.5cm×8.5cm, Standee treo lủng lẳng: 7.0cm×10.0cm, Đế: 4.8×4.9cm