[Chốt 16/8] Standee Pale Tone – Update nhân vật [T10/2021]

550.000VND

  • Kích thước: 20x6cm (Kích thước dựng sẽ nhỏ hơn một xíu)
  • Sau ngày chốt từ NSX, có trường hợp không mua được