Card Conan Movie 27: Ngôi sao năm cánh Triệu đô (T8/2024)

54.000VND560.000VND

  • Kích thước: 6.3×8.9cm | Chất liệu: Giấy
  • Một Box: 10 Pack (10 túi) – 1 pack 3 card  (Random trong 45 mẫu) 
  • Khi mua 1 Box tặng kèm ngẫu nhiên 1 mẫu Sticker Movie 27