Card Conan loại Bromide Vol.3 (giấy ảnh) [T7/2023]

95.000VND1.150.000VND

  • Hàng Random hoặc Box 
  • Kích thước: 9.1×5.5cm
  • 1 túi 2 card – 1 Box 12 túi đủ mẫu
  • Box đặc biệt sẽ có thêm Card Conan x Haibara . Hạn chốt Box đặc biệt 10/5.