Card Conan Bromide ver Movie 26: Tàu ngầm sắt đen (giấy ảnh) (T8/2023)

65.000VND650.000VND

  • Kích thước: 6.3×8.9cm | Chất liệu: Giấy
  • Một Box: 10 Pack (10 túi) – 1 pack 3 card  (Random trong 45 mẫu) 
  • (Đã hết) Khi mua 1 Box tặng kèm ngẫu nhiên 1 mẫu tờ rơi Movie 26 (Mua 4 Box đủ 4 mẫu)