Box Card Conan TCG CT-P01 The Detectives Trump Card (Joker)

1.350.000VND

  • Một Box 24 Pack – 1 Pack 6 Card 
  • Giá có thể thay đổi tùy thời điểm đặt hàng