Bộ sản phẩm Zero’s Tea Time – Tea time series [T4/2022]

165.000VND980.000VND

  • Huy hiệu: 7.5cm | Móc khóa: 7cm
  • Muỗng : 12cm | Tách: 8x6cm | Đĩa: 15cm
  • Lót ly: 10.3cm | Khăn trải bàn: 30x45cm
  • Túi nhỏ: 19×24cm |Gối: 35x35cm
  • Túi đeo vai: 36×37cm | Tay cầm: 2.5×56cm