Bộ sản phẩm Theo dõi [T4/2022]

185.000VND450.000VND

  • Huy hiệu: 5.7cm (Sản phẩm box, random có trường hợp không có hàng)
  • Bìa hồ sơ (có nút): 27.5×19.6cm
  • Set bìa hồ sơ: A4
  • Sticker: 8.9×12.7cm
  • Standee: 9x20cm