Bộ sản phẩm Sousa Ver. [T1/2022]

165.000VND890.000VND

  • Móc khóa Brooch style: 70mm×H90mm
  • Standee Frame: Tấm acrylic ngoài: Khoảng 297 x 200 mm / Chân đế: Khoảng 65 ~ 97 mm (tùy nhân vật), Khung: Khoảng 155 mm
  • Huy hiệu: Giá / 2 cái – 75mm (Huy hiệu là hàng Box nên có trường hợp hết hàng hoặc không có hàng)
  • Khăn mặt: 850mm×340mm
  • Bìa A4