Bộ sản phẩm Snapshot vol.2 [T3/2022]

160.000VND330.000VND

  • Standee Mini: 59×35×3mm (Sản phẩm Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng) 
  • Standee Snapshot: 140×105×3mm (loại standee hình chữ nhật)
  • Phát hành: Tháng 3/2022