Bộ sản phẩm SAKURA [T8/2022]

150.000VND750.000VND

  • Sản phẩm chốt đặt trước vào 18/5 bên Nhật. Sau thời gian này có thể hết hàng.
  • Móc khóa: 11.8×8.5cm
  • Standee: 13×11.5cm
  • Huy hiệu: 10cm (Sản phẩm Box, Random có trường hợp không có hàng hoặc về rất lâu)
  • Bìa hồ sơ A4