Bộ sản phẩm Pocopoco [T12/2022]

150.000VND890.000VND

  • Gối: H320×W240mm
  • Bình nước: 64φ×188mm
  • Chăn bông: H700×W1,000mm
  • Lót ly Acrylic tròn: 90φmm
  • Nút dựng điện thoại: 39φ×H8mm
  • Túi cầm tay: W310×H190×D100mm
  • Túi Tote: W360×H270×D100mm
  • Huy hiệu: 57φmm