Bộ sản phẩm phong cách Monochrome ver Chibi [T7/2024]

100.000VND1.250.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm
  • Bìa hồ sơ A4 | Móc khóa: 6.4cm 
  • Sticker: 5.7×7.8cm | Mini Standee: 7.5×9.5cm
  • Hàng phát hành: Tháng 7/2024
  • Giá có thể thay đổi tùy thời điểm đặt hàng