Bộ sản phẩm Pale Tone vol.3 – B [T3/2022]

120.000VND450.000VND

  • Postcard: 14.8cm×10cm
  • Ly: 9.5cm×7.5cm
  • Bìa hồ sơ A4
  • Phát hành: Tháng 3/2022