Bộ sản phẩm Domiterior 2 [T4/2022]

1.000VND

  • Giá trên không phải giá sản phẩm
  • Sản phẩm này cần liên hệ Shop trước khi đặt
  • Huy hiệu: 5.6cm (Sản phẩm Random, nếu mua lẻ sẽ về rất lâu hoặc không có hàng)
  • Móc khóa: 7.6×8.2cm
  • Metallic clearfile: 22×31cm