[Chốt 23/10] Bộ sản phẩm Conan Cafe kỷ niệm tập 100 [T10/2021]

120.000VND1.150.000VND

  • Chi tiết: Không rõ kích thước mỗi sản phẩm
  • Móc khóa, standee, nam châm là hàng Random. Giá/ 1 sản phẩm random
  • 100% hàng nguyên tác
  • Vì là hàng giới hạn đặt nên số lượng cũng sẽ giới hạn!
  • Đặt sau ngày chốt có trường hợp hết hàng
  • Sản phẩm này không áp dụng giảm giá thẻ thành viên