Bộ sản phẩm Ani-Art Vol.6 – Update [T5/2022]

100.000VND250.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm (đây là sản phẩm box, random hàng về rất lâu hoặc không có hàng)
  • Tranh kèm đế dựng:19.8cm×9cm (đây là sản phẩm box, random hàng về rất lâu hoặc không có hàng)
  • Tranh đặc biệt 5 nhân vật học viện cảnh sát kèm theo cho bạn mua Box (liên hệ Shop trước khi đặt)