Bộ sản phẩm Ani-Art Vol.6 [T4/2022]

120.000VND450.000VND

  • Standee BIG: 17x12cm
  • Bìa hồ sơ A4
  • Móc khóa: 6.7 x 3.6cm
  • Standee Mini : khoảng 7x6cm
  • Móc khóa và Standee Mini là hàng Box, mua lẻ có trường hợp về rất lâu hoặc hết hàng